Home Research Publication People Software Link        
 
 
 

Back(from left to right) :Lu-chang Li, Ze-yu Zhao,Bo Xin,Ming-tao Shang,Zhao-ning Zhang, Dr. Zhen-li Huang
Middle(from left to right) : Ling-xi Zhao, Yu-jie Wang,Yi-na Wang,Dan Gui
Front(from left to right) :Ruo-ying Gao, Yue Du,Meng-ting Li
(taken in 2015) 

 

 


Principal Investigator:

Dr. Zhen-li Huang
Professor of Biomedical Engineering
Britton Chance Center for Biomedical Photonics
Wuhan National Laboratory for Optoelectronics  (WNLO)
Huazhong University of Science and Technology
1037 Luoyu Road WNLO G305, Wuhan 430074, P. R.  China
Tel : +86-27-87792033
Fax: +86-27-87792034
E-mail: leo@mail.hust.edu.cn

   
Britton Chance Center for Biomedical Photonics |1037 Luoyu Road, Wuhan, China, Huazhong University of Science & Technology | Tel:(027)87792033 | Fax:(027)87792034